این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

ایجاد بخش گالری تصویرهای دنیای دامنه های اینترنتی

بخش جدیدی با عنوان گالری به امکانات وب سایت دامنه برتر افزوده شد.

این بخش از وب سایت یک گالری تصویر به منظور انتشار همه تصویرهای بکار رفته در خلال نوشته های وب سایت است که بطور ۱۰۰% با موضوع دامنه های اینترنتی ارتباط دارد.

امید است این بخش از وب سایت به مرور به عنوان منبعی پربار از تصویرهای کاربردی دنیای دامنه های اینترنتی قابل ارجاع و استفاده باشد.

دیدگاهی بفرستید