این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

ایجاد واژه نامه واژگان تخصصی وب سایت بصورت توکار

بخش جدیدی با عنوان واژه نامه به امکانات وب سایت دامنه برتر افزوده شد.

این بخش از وب سایت حاوی فهرست و شرح کوتاهی در توصیف واژگان و مخفف های تخصصی بوده که در محتوای نوشته های وب سایت مورد استفاده قرار گرفته است.

فهرست واژگان این واژه نامه تخصصی به مرور زمان و با تولید محتوای بیشتر گسترش یافته و بروز خواهد شد.

امکان دارد در حال حاضر در کنار تعدادی از این واژگان/مخفف های یاد شده در محتوای بعضی از نوشته ها یک علامت [?] مشاهده کنید , در اینصورت لطفا تا ارائه توصیفی کوتاه و رسا از این واژه/مخفف خاص شکیبا باشید.

دیدگاهی بفرستید