این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

شروع سومین سال فعالیت وب سایت دامنه برتر

خرسندیم که شروع سومین سال فعالیت وب سایت دامنه برتر را به اطلاع همه دوستان و همراهان گرامی آن برسانیم.

در زمانی که مفهوم دامنه اینترنتی در دنیای مجازی تا حد زیادی توانسته جای خود را نه تنها به عنوان یک تجارت که حتی به عنوان یک صنعت و علم پیدا کند , فقر محتوای وب فارسی از کمبود محتوای سازنده در این زمینه بسیار مشهود است , امید می رود با فعالیت مناسب این وب سایت و سایر وب سایت ها و سرویس های مرتبط فارسی زبان دیگر , روز به روز بر غنای این مفهوم ارزشمند در جامعه وب فارسی افزوده شود.

در این زمینه مدیریت وب سایت دامنه برتر هم امیدوار است بتواند با توسعه بخش ها و انتشار محتوای متنوع در این زمینه تا رسیدن به یک پورتال جامع در زمینه دامنه های اینترنتی به زبان فارسی کمکی هرچند کوچک به غنای این مفهوم بین کاربران فارسی زبان داشته باشد.

موفق باشید.

محمد باقری

دیدگاهی بفرستید