این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

پیرامون فایل های تصویری که در وب سایت قرار می گیرد

امکان دارد در بعضی از نوشته های وب سایت فایل هایی تصویری با امکان پخش آنلاین برای آموزش یا اطلاع رسانی بیشتر و بهتر قرار داده شود , یکی از دلایل قرار دادن این فایل های تصویری که ممکن است به زبان فارسی یا زبان های دیگر باشد در این نوشته های خاص استنادپذیر بودن بیشتر این نوشته هاست.

متاسفانه از آنجائیکه دسته ای از وب سایت های اشتراک گذاری فایل های تصویری در حال حاضر ف.ی.ل.ت.ر شده است , این فایل های تصویری برای کاربرانی که در سراسر شبکه این ف.ی.ل.ت.ر گذاری هستند پخش نمی شود.

دیدگاهی بفرستید