این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

تهرانی ها بیشترین دامنه اینترنتی را ثبت کرده اند

مدیر ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی اعلام کرد: شهر تهران رتبه اول را در میان سایر شهر ها و استان های کشور در زمینه ثبت دامنه کسب کرده است.

علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اختلاف زیاد تهران و سایر شهر ها در زمینه ثبت دامنه اظهار داشت: تقریبا تهرن دو برابر دیگر استان ها دامنه اینترنتی ثبت کرده است.
وی افزود: دو استان تهران و مشهد پس ازتهران بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را ثبت کرده اند.
وی ادامه داد: سپس شهرهای شیراز،کرج، تبریز،قم،یزد، اهواز و کرمان در رتبه های بعدی در این زمینه قرار دارند.
آیکان (انجمن جهانی ثبت دامنه های اینترنتی) دامنه دات ایران را به عنوان دامنه بین المللی پذیرفته است . در دامنه بین المللی آدرس وب سایت و ایمیل به زبان کشور موردنظر و به صورت غیرانګلیسی تایپ می شود ،برای مثال دسترسی به آدرس وب سایت ها با پسوند دات ایران به صورت فارسی امکان پذیر است.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید