این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

بیش از ۱۷۳ هزار دامنه اینترنتی در کشور ثبت شد

تاکنون بیش از ۱۷۳ هزار و ۵۴۶ دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده و فعال است که ثبت دامنه با پسوند IR بیشترین سهم را دارد.
نگاهی به آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی در مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی نشان می دهد که ۱۶۳هزار و ۱۳۶ دامنه اینترنتی با پسوند لاتین IR به ثبت رسیده است.
همچنین دامنه ثبت شده با پسوند فارسی “ایران ” حدود ۵ هزار و ۶۳۱ دامنه است و حدود دو هزار و ۳۲۱ دامنه اینترنتی با پسوند CO.IRCO.IR، یکهزار و ۳۱۰ دامنه اینترنتی با پسوند AC.IRAC.IR و ۳۷۴ دامنه اینترنتی با پسوند GOV.IRGOV.IR فعال است .
از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به ۳۴۱ مورد ثبت دامنه اینترنتی با پسوند SCH.IRSCH.IR ، حدود ۲۷۶ مورد پسوند ORG.IRORG.IR ، حدود ۱۰۸ مورد پسوند ID.IRID.IR ، دو مورد پسوند DNSSEC.IRDNSSEC.IR و حدود ۴۷ مورد دامنه اینترنتی با پسوند NET.IRNET.IR اشاره کرد.
بنابراین گزارش، مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی کشور از ششم شهریوماه جاری با اعمال تغییرات در روش پرداخت برای ارائه خدمات دامنه که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و همچنین تشویق کاربران به ثبت دامنه از طریق نمایندگان فروش شکل گرفته است ، ‌برای ارائه‌ خدمات دامنه از روش پیش پرداخت (pre-paid) استفاده می کند.
در روش فرآیند رزرو یا انتقال دامنه پیش پرداختی در صورتیکه درخواست ثبت دامنه پرداخت نشود، امکان ثبت آن در هر لحظه برای کاربر دیگری وجود دارد. در همین خصوص، ایجاد هرگونه درخواست و ارجاع آن به نمایندگان فروش دامنه برای پرداخت میسر نخواهد بود و برای ثبت یا تمدید دامنه باید از سامانه نماینده فروش اقدام شود.
در مورد انتقال دامنه (تغییر صاحب امتیاز) و در صورتیکه خریدار دامنه در نظر دارد وجه مربوط به انتقال، توسط نماینده فروش پرداخت شود باید کد انتقال و شناسه خود را در اختیار نمایندگان فروش قرار دهد تا نمایندگان درخواست خرید دامنه برای آن شناسه صادر و وجه آن را پرداخت کنند. این روش می‌تواند علاوه بر تشویق بخش خصوصی به منظور انجام امور دامنه از رزرو متوالی دامنه‌‌ها جلوگیری کند.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید