این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

آیا Facebook می تواند دامنه FB.com را تصاحب کند؟

اخیرا دامنه FB.comFB.com به ریجسترار MarkMonitor تغییر کرده است که این شزکت شرکتی است که دامنه های Facebook.comFacebook.com در آن نگهداری می شود. و با توجه به کوتاه بودن عبارت به نظر می رسد که Facbook این دامنه را خریداری نماید به همین منظور Facebook صفحه ای را در سایت خود ایجاد کرده است و در مورد خرید این دامنه از کاربران نظرخواهی کرده است .

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

  • Fahomag.comFahomag.com | مجله فارسی هاستینگ – Farsi Hosting Magazine

دیدگاهی بفرستید