این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

تولید کننده نام

به‌کمک سرویسی که وب‌سایت بلانگر در اختیار شما می‌گذارد، کافی است تعدادی کلمه مورد علاقه به آن بدهید و سپس آدرس دامنه مورد نظر و آزاد خود را دریافت و ثبت کنید.

این سرویس فوق‌العاده‌ای است که می‌توانید برای ثبت یک دامنه از آن استفاده کنید. برای استفاده از این سرویس به نشانی زیر بروید:

http://blungr.com

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید