این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

شهریور آمد؛ دامنه دات ایران نیامد

علیرغم اینکه قرار بود ثبت دامنه فارسی دات ایران از ۱۴ مرداد ماه آغاز شود، اما با پایان یافتن این ماه هنوز خبری از آزاد شدن ثبت دامنه‌های فارسی نیست.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، نزدیک به سه سال است که ایران درخواست خود را برای موافقت آیکان با ثبت دامنه فارسی ارسال کرده است اما وعده اجرایی شدن آن هر بار به ماه‌های بعد موکول می‌شود.
علیرضا صالح –مسوول ثبت دامنه‌های فارسی- آخرین زمان ثبت این دامنه‌ها را ۱۴ مرداد ماه اعلام کرده بود پس از گذشت این زمان هنوز خبری از موافقت رسمی آیکان و ثبت دامنه‌های فارسی نیست.
با آزاد شدن ثبت دامنه‌های فارسی، آدرس‌های اینترنتی با دامنه دات ایران از راست به چپ نوشته می‌شوند و باتوجه به اینکه برای نمایش سایت‌های روی این دامنه درحال حاضر باید دامنه .ir نیز اضافه شود، این دامنه از انتهای دامنه‌های فارسی حذف می‌شود.
دامنه بین ‌لمللی دات ایران تمامی ورژن ها و سیستم‌های روز دنیا را پشتیبانی می‌کند و متقاضیان برای استفاده از آن با مشکل مواجه نخواهند شد.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید