این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

تلفن‌ های همراه هدف بعدی جنایت‌ های سایبری

ویروس‌ها نه تنها رایانه‌های شخصی را تهدید می‌کنند، بلکه خطر انتشار آنها در میان تلفن‌های همراه هم افزایش یافته است. هفته گذشته اسب تراوایی یافت شد که گوشی‌های آندروییدی را هدف گرفته بود.

همچنین انواع جدیدتری از ابزارهای جاسوسی به دامین‌های تلفن همراه یورش برده‌اند که قادرند مکالمات، پیام‌ها و دیگر فعالیت‌ها را شنود و بررسی کنند. در این میان خطری که کاربران را تهدید می‌کنند، عدم آگاهی از شنود مکالمه و بررسی مرور وب توسط کاربران با استفاده از سرویس‌های GPRS است. گوشی‌های هوشمند و نرم‌افزارهای موبایلی هرچه بیشتر در برابر تهدید این حملات قرار دارند. از این رو تحلیل‌گران صنعتی پیش‌بینی کرده‌اند تلفن‌های همراه هدف بعدی جنایت‌های سایبری خواهند بود.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید