این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

قذافی محبوب ترین دامنه اینترنتی آمریکا را تحت کنترل گرفت

بسیاری از سازمانها و مراکز دولتی آمریکا به صورت ناخواسته از دامنه اینترنتی محبوبی استفاده می کنند که تحت کنترل رژیم معمر قذافی است.
سازمان ملل متحد، ناتو و نیروی هوایی ارتش آمریکا افرادی که پیگیر فعالیتهای نظامی لیبی هستند را برای بررسی اطلاعات مرتبط با این کشور به دامنه اینترنتی هدایت می کنند که توسط رژیم قذافی کنترل می شود.

این سازمانها و مراکز تنها پایگاه هایی نیستند که کاربران اینترنتی خود را به سوی لیبی هدایت می کنند، سخنگوی کاخ سفید، دانشگاه استنفورد، کاخ سفید، اتاق بازرگانی آمریکا، FBI و هزاران سازمان و مرکز دولتی مهم کاربران خود را به سوی استفاده از این دامنه اینترنتی هدایت می کنند.

دلیل این رویداد دلیل زبانشناسانه غیر متعارفی است که می تواند یکی از غیر عادی ترین دارایی های کلنل قذافی باشد: دامنه اینترنتی کشور لیبی به صورت تصادفی یکی از پسوندهای قیدی مشهور در زبان انگلیسی است: ly.

در نتیجه این دامنه یکی از جذابترین دامنه ها برای شرکتهای تجاری انگلیسی زبان به شمار می رود که در جستجوی نامهای آنلاین جذاب هستند، تا با ترکیب آن با این دامنه نامی چشمگیر و قابل توجه داشته باشند، نامهایی مانند bit.lybit.ly یا ow.lyow.ly که به وب سایتهایی برای خلاصه و کوتاه کردن آدرسهای اینترنتی برای ارسال آسانتر ایمیلها، لینکها تعلق دارند.
از سویی دیگر دامنه ly تحت کنترل سازمان پست و ارتباطات لیبی است که ریاست آن به عهده بزرگترین پسر معمر قذافی است، به گفته این سازمان دامنه ly تا کنون ۱۰ هزار بار به افراد و شرکتهای مختلف اختصاص داده شده است. یکی از سازمان های فعال حقوق بشر نیز که رژیم قذافی را به دلیل مسدود کردن دسترسی کاربران لیبیایی به اینترنت محکوم کرده بود، نیز از سازمانهایی است که به صورت ناخواسته از دامنه ly استفاده می کند.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، بسیاری از سازمانها از رویداد یکسان بودن دامنه اینترنتی خود با دامنه اینترنتی تحت کنترل رژیم آگاهی نداشته اند و پس از پی بردن به این اتفاق تصمیم به تغییر دادن آن گرفته اند.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید