این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

فعالیت ۱۹۴ هزار دامنه اینترنتی در کشور

بیش از ۱۹۴ هزار و ۱۹۱ دامنه اینترنتی با پسوندهای مختلف در کشور به ثبت رسیده که همچنان دامنه لاتین نقطه آی آر (.ir) بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران را به خود اختصاص داده است. شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده با پسوند لاتین دات IR به ۱۸۴ هزار و ۹۳ دامنه دامنه رسیده که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ایران است و تقاضا برای دامنه فارسی هنوز چشمگیر نیست. از میان ۱۹۴ هزار و ۱۹۱ دامنه اینترنتی فعال در کشور حدود ۵ هزار و ۹۱ دامنه اینترنتی با پسوند فارسی نقطه ایران – دات ایران – فعال است. همچنین دو هزار و ۴۵۰ دامنه با پسوند co.irco.ir و یک هزار و ۳۸۶ دامنه اینترنتی با پسوند ac.irac.ir در کشور به ثبت رسیده است. هم اکنون ۳۷۳ دامنه اینترنتی با پسوند gov.irgov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به ۳۴۸ مورد ثبت دامنه اینترنتی با پسوند sch.irsch.ir، حدود ۲۸۱ مورد ثبت پسوند org.irorg.ir، حدود ۱۲۵ مورد پسوند id.irid.ir و حدود ۴۴ مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.irnet.ir اشاره کرد.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید