این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

“گوردون براون” دامنه اینترنتی احمدی نژاد را خریداری کرد

نخست وزیر پیشین انگلیس در اقدامی عجیب دامنه ای اینترنتی با نام رئیس جمهور ایران خریداری کرده است، به طوری که با وارد کردن آدرس www.ahmadinejad.tvwww.ahmadinejad.tv وارد سایت شخصی گوردون براون خواهید شد!

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید