این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

معرفی افزونه Domain availability checker – PutItLive.com برای مرورگر موزیلا فایرفاکس

نام: Domain availability checker – PutItLive.comPutItLive.com
شرح کوتاه: افزونه موتور جستجویی که به شما اجازه بررسی در آزاد بودن/نبودن نام دامنه ها با استفاده از خدمت جستجوی دسته جمعی دامنه PutItLive.com را از فایرفاکس می دهد.
شرح بلند: به شما اجازه جستجوی آزاد بودن/نبودن نام دامنه ها با استفاده از خدمت جستجوی دسته جمعی دامنه PutItLive.com را از فایرفاکس می دهد.
جستجوی دامنه ها برای این پسوندها:

.com
.net
.org
.info
.us
.eu
.biz
.mobi
.asia
.cc
.in
.me
.name
.tv

و حتی بیشتر.

تصویر:

برگه خانگی افزونه
برگه افزونه در وب سایت رسمی مرورگر موزیلا فایرفاکس

تغییرات مربوط به نسخه جاری افزونه و آخرین بروزرسانی صورت گرفته برروی آن را در برگه افزونه در وب سایت رسمی مرورگر موزیلا فایرفاکس بررسی کنید.

دیدگاهی بفرستید