این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

شرحی ساده بر چگونگی کار سامانه نام دامنه

علاوه بر همه تعاریفی که تا پیش از این نخست در نوشته خبری بررسی تخصصی جست و جوی نام دامنه در اینترنت در مورد چگونگی کار سامانه نام دامنه عنوان و بعد از آن نیز در نوشته ساناد یا سامانه نام دامنه چیست؟ به شیوه ای دیگر تکرار شد , در این نوشته قصد داریم روند کار این سامانه را بصورت تصویری و کاملا ساده شده بیان کنیم.

simplified-example-of-how-dns-works

کاربر نام دامنه ای (www.domainname.comwww.domainname.com) را در مرورگر خود وارد می کند.
مرورگر برای دریافت آدرس IP نام دامنه با تامین کننده خدمات اینترنت (Internet Service Provider:ISP) کاربر تماس برقرار می کند.
تامین کننده خدمات اینترنت در ابتدا برای پاسخگویی ,از اطلاعات ذخیره شده خود استفاده می کند.
اگر پاسخی یافت شد , آن را برمی گرداند. از آنجائیکه تامین کننده خدمات اینترنت متصدی کار سامانه نام دامنه نبوده , و فقط به عنوان تقویت کننده سامانه نام دامنه فعالیت می کند , پاسخ بصورت “نامعتبر” مشخص می شود.
اگر پاسخی یافت نشد , یا خیلی قدیمی بود , سپس سامانه نام دامنه تامین کننده خدمات اینترنت برای پاسخگویی برای دامنه بطور مستقیم با سرورهای نام تماس برقرار می کند.
اگر سرورهای نام ناشناخته بود , تامین کننده خدمات اینترنت برای یافتن اطلاعات در سرورهای ریشه یا سرورهای ثبت کننده جستجو می کند. برای com/net/org , این کار با a.gtld-servers.neta.gtld-servers.net شروع می شود.

نکته: اطلاعات کیستان هرگز برای سامانه نام دامنه استفاده نشده و اغلب گمراه کننده و نادرست است.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

۱ دیدگاه

دیدگاهی بفرستید