این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه سطح بالای کد کشوری

یک دامنه سطح بالای کد کشوری یک دامنه اینترنتی سطح بالا است که بطور عمومی برای یک کشور , یک منطقه خودمختار , یا منطقه وابسته به قلمرو یک کشور مورد استفاده قرار گرفته یا رزرو شده است.

همه دامنه های سطح بالای کد کشوری با شناسه استاندارد اسکی (ASCII) دارای دو حرف می باشد , بطوریکه می توان گفت همه دامنه های سطح بالای دو حرفی دامنه سطح بالای کد کشوری است. در سال ۲۰۱۰ , شرکت آیانا پیاده سازی دامنه های سطح بالای بین المللی شده کد کشوری , متشکل از حروف زبان های محلی را برای استفاده کاربرها آغاز کرد. ایجاد و نمایندگی دامنه های سطح بالای کد کشوری در پرونده RFC 1591 شرح داده شده است.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید