این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه سطح بالای زیربنایی یا .arpa چیست؟

پیشتر در چند نوشته به شرح زیر به توصیف مختصری در مورد دامنه سطح بالای زیربنایی (Infrastructure Domain) که .arpa می باشد پرداخته شد:

یک دامنه سطح بالا چیست؟
گروه های گوناگون دامنه های سطح بالا
دامنه سطح بالای عمومی

حال به شرح کاملتری از این دامنه که یکی از گروه های گوناگون دامنه های سطح بالا می باشد خواهیم پرداخت.

نام دامنه آرپا (arpa) یک دامنه سطح بالا در سامانه نام دامنه اینترنت می باشد , که صرفا برای مقاصد زیربنایی فنی استفاده می شد. در حالیکه اصل نام آن برای نمایندگی پروژه های تحقیقاتی پیشرفته (Advanced Research Projects Agency:ARPA) که سازمانی تاسیس یافته در ایالات متحده و پیشروی توسعه در اینترنت (ARPANET) بود , اما هم اکنون نام آن مخفف عبارت منطقه پارامتر آدرس و مسیریابی (Address and Routing Parameter Area) می باشد.

آرپا دارای ۶ زیردامنه , شامل حوزه های پاسخ برگشتی نام دامنه in-addr.arpain-addr.arpa و ip6.arpaip6.arpa به ترتیب برای پورتکل اینترنت نسخه ۴ (IPv4) و پورتکل اینترنت نسخه ۶ (IPv6) می باشد.

دامنه های سطح دو

  • e164.arpae164.arpa
  • in-addr.arpa
  • ip6.arpa
  • iris.arpairis.arpa
  • uri.arpauri.arpa
  • urn.arpaurn.arpa

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید