این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

آشنایی مختصری با مفهوم کیستان یا کیست آن

کیستان یا کیست آن (Whois) (که بصورت who is تلفظ می شود) یک پرس و جو و پاسخ پورتکلی است که بطور گسترده ای برای پرس و جوی پایگاه های داده کاربران ثبت شده یا نمایندگان منابع اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد , مانند یک نام دامنه , یک قالب آدرس پورتکل اینترنت (IP) , یا یک سیستم خودمختار (autonomous system) , اما همینطور برای محدوده گسترده تری از دیگر اطلاعات نیز استفاده می شود. پورتکل ذخیره سازی و ارائه محتوای پایگاه داده به ساختاری قابل درک برای انسان می باشد. پورتکل کیستان در اینجا مستندسازی شده است.

کاربرد کیستان در امر دامنه اینترنتی

بطور ساده کیستان در امر دامنه اینترنتی , به عمل تلاش برای دریافت اطلاعاتی جزئی یا کلی در زمینه مالکیت یا رابط های مدیریتی یک دامنه اینترنتی و نظایر آن گفته می شود.

سطح دسترسی به این اطلاعات برای کاربر اقدام کننده به کیستان به نوع دامنه سطح بالا یا دامنه سطح دوم , به ثبت کننده آن دامنه اینترنتی و یا حتی به میزان آزادسازی دسترسی به این اطلاعات بوسیله مالک آن دامنه اینترنتی بستگی دارد.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

۱ دیدگاه

دیدگاهی بفرستید