این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه سطح دوم

در سلسله مراتب سامانه نام دامنه , یک دامنه سطح دوم دامنه ای است که بطور مستقیم زیر یک دامنه سطح بالا قرار دارد. برای مثال , در example.comexample.com , مقدار example دامنه سطح دومی از دامنه سطح بالای .com می باشد.

دامنه های سطح دوم معمولا به تشکیلاتی که نام دامنه آن با یک ثبت کننده نام دامنه (domain name registrar) ثبت شده است منسوب می شود. برخی از ثبت کننده های نام دامنه سلسله مراتبی از دامنه سطح دوم یک دامنه سطح بالا را مطرح می کنند که نشانگر نوع تشکیلاتی است که قصد ثبت دامنه سطح دوم تحت آن وجود دارد. برای مثال , در فضای نام .uk یک دانشگاه یا موسسه فرهنگی دیگر تمایل دارد که دامنه خود را تحت یک دامنه سطح دوم کدکشوری (ccSLD:country code Second Level Domain) به نام .ac.uk به ثبت برساند , در حالیکه شرکت ها تمایل دارند دامنه خود را تحت .co.uk ثبت کنند.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید