این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

شرح کامل دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی

همانطور که پیشتر در نوشته شرحی بر زیرگروه های دامنه سطح بالای عمومی هم عنوان شد , دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی (GeoTLD) یکی از شاخه های جزئی در دامنه های سطح بالای عمومی (gTLD) است.

حال به شرح کامل تری از این شاخه جزئی خواهیم پرداخت:

دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی یک دامنه سطح بالای عمومی در سامانه نام دامنه از اینترنت می باشد که با استفاده از نام یا اقتباس از نام انجمنی با رویکردی جغرافیایی , جغرافیایی سیاسی , قومیتی , زبان شناختی یا فرهنگی جامعه شکل می گیرد.

فقط دو نمونه از دامنه های سطح بالای عمومی جغرافیایی در بین دامنه ها وجود دارد , .asia برای قاره آسیا و .cat که یک دامنه سطح بالای ضمانت شده برای استفاده در موضوع های مرتبط با زبان کاتالان و فرهنگ در نظر گرفته شده است.

در حالت عادی .eu به عنوان دامنه سطح بالای کد کشور (ccTLD) اتحادیه اروپا مطرح شده. با اینحال , از آنجائیکه اتحادیه اروپا یک کشور نیست , .eu نمی تواند به عنوان یک دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی طبقه بندی شود.

پیشنهادها

نمونه هایی از دامنه های سطح بالای پیشنهاد شده (Proposed Top Level Domain) در این زمینه عبارتند از:

[table id=4 /]

کدهای کشوری بین المللی شده

یک کد کشوری بین المللی شده (Internationalized country code) شبیه یک دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی است , با دو تفاوت اساسی: نخست آنکه کد کشوری بین المللی شده دامنه ای است که برای یک کشور (نه مثل .asia) کامل (نه مثل .cat) مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت دیگر آن است که یک کد کشوری بین المللی شده به عنوان یک دامنه سطح بالای کد کشور مطرح شده نه به عنوان یک دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید