این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه سطح بالای ضمانت شده

یک دامنه سطح بالای ضمانت شده یکی از دسته بندی های دامنه های سطح بالا است که بوسیله آیانا برای استفاده در سامانه نام دامنه در اینترنت نگهداری شده.

یک دامنه سطح بالای ضمانت شده دامنه سطح بالای ویژه ای هست که نماینده انجمنی خاص خدمات آن را ضمانت می کند.

این انجمن ها برپایه قومیت , منطقه جغرافیایی , تخصصی بودن , فنی بودن و یا دیگر موضوع های مطرحی پیشنهاد شده شکل می گیرد که بوسیله نمایندگی های خصوصی یا سازمان هایی که وظیفه ایجاد و اجرای قوانین محدودسازی شایستگی ثبت کننده ها برای استفاده از دامنه سطح بالا را دارند مدیریت می شود. برای مثال , دامنه سطح بالای .aero بوسیله شرکت SITA ضمانت شده است , که ثبت آن را برای اعضای صنعت حمل و نقل هوایی محدود کرده است.

[table id=3 /]

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید