این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

شرحی بر زیرگروه های دامنه سطح بالای عمومی

همانطور که پیشتر در نوشته گروه های گوناگون دامنه های سطح بالا هم عنوان شد , گروه دامنه های سطح بالای عمومی به تنهایی خود شامل دو زیرگروه به شرح زیر می باشد:

  • دامنه سطح بالای ضمانت نشده
  • دامنه سطح بالای ضمانت شده (sTLD)

زیرگروه نخست شاخه پیشفرض دامنه های سطح بالای عمومی است که از آن با عنوان همگانی یا عام (general) نیز یاد می شود این زیرگروه شامل این دامنه های سطح بالا می باشد:

[table id=1 /]

زیرگروه دوم هم شامل این دامنه های سطح بالا می باشد:

[table id=2 /]

حال به معرفی کوتاهی از شاخه های جزئی تری در دامنه های سطح بالای عمومی می پردازیم.

دامنه سطح بالای عمومی محدود نشده

دامنه سطح بالای عمومی محدود نشده (Unrestricted generic Top Level Domain) دامنه هایی است که ثبت آن برای هرگونه استفاده ای بوسیله هر شخص یا سازمانی در دسترس می باشد. دامنه های سطح بالای عمومی برجسته در این گروه .com , .net , .org و .info است. اگرچه , .info فقط یکی از اینها بود , اما اولینشان بود که برای ثبت بدون محدودیت با صراحت مجوز دریافت کرد. موارد دیگر در ابتدا مخاطبینی خاص داشت. اگرچه , در ابتدا به علت نبود قوانین اجرایی مقتضی , در تعداد حروف مورد استفاده محدودیتی وجود نداشت , اما بعدها این مورد هم برطرف شد.

دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی

دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی (GeoTLD:Geographic TLD:Geographic gTLD:Geographic generic Top Level Domain) یک دامنه سطح بالای عمومی است که از نام یک جمعیت , منطقه جغرافیایی , جغرافیایی سیاسی , نژادی , زبان شناختی یا فرهنگی جامعه استفاده می کند. در سال ۲۰۰۹ , تنها دو دامنه سطح بالای عمومی جغرافیایی وجود داشت: دامنه سطح بالای ضمانت شده .cat که برای زبان کاتالان و مسائل فرهنگی کاربرد داشت , و .asia , اما موارد دیگری هم پیشنهاد شده بود. (در مورد دامنه سطح بالای عمومی پیشنهاد شده و … در نوشته های آینده بطور مفصل تری گفتگو خواهد شد)

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید