این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

زیردامنه چیست؟

در سلسله مراتب سامانه نام دامنه , یک زیردامنه خود دامنه ای است که بخشی از یک دامنه بزرگتر می باشد.

بررسی اجمالی

سامانه نام دامنه یک ساختار درختی یا سلسله مراتبی دارد , با هر نام دامنه که یک برآمدگی از این درخت به شمار می آید. یک زیردامنه خود دامنه ای است که بخشی از یک دامنه بزرگتر می باشد. تنها دامنه ای که زیردامنه نیست دامنه ریشه (Root Domain) است. برای مثال mail.example.commail.example.com و calendar.example.comcalendar.example.com زیردامنه های دامنه example.comexample.com هست , که به نوبه خود زیردامنه ای از دامنه سطح بالای COM می باشد.

یک زیردامنه بیانگر وابستگی نسبی است , نه وابستگی مطلق: برای مثال , wikipedia.orgwikipedia.org شامل یک زیردامنه از دامنه ORG است , و fa.wikipedia.orgfa.wikipedia.org شامل یک زیردامنه از دامنه wikipedia.org.

در تئوری , این زیربخش می تواند تا ۱۲۷ سطح به سمت پایین عمق پیدا کند , و هر برچسب سامانه نام دامنه می تواند شامل ۶۳ حرف شود , تا زمانیکه تمام نام دامنه در کل متجاوز از ۲۵۵ حرف نباشد. اما در عمل برخی از ثبت کننده های دامنه محدودیت های کوتاه تری نسبت به آن دارند.

موارد استفاده

زیردامنه ها بطور عادی بوسیله سازمان هایی که می خواهند نام یکتایی را به بخش , کارکرد , یا سرویس مرتبط خاصی با سازمانشان اختصاص دهند استفاده می شود. برای مثال , یک دانشگاه ممکن است “cs” را به بخش علوم رایانه (computer science) خود اختصاص دهد. بطوریکه تعدادی میزبان توانسته باشد در آن زیردامنه استفاده شود , مانند mail.cs.example.edu یا www.cs.example.edu.

دامنه پوچ

یک زیردامنه گاهی اوقات یک دامنه پوچ (Vanity Domain) نامیده می شود , و می تواند زیردامنه ای از حوزه معرف یک تامین کننده خدمات اینترنت برای حساب کاربری فردی یا بیانگر شخصیت وجودی فردی باشد که آن را ثبت کرده است.

خوشه خدمتگذار

بسته به نوع کاربرد , یک رکورد در یک دامنه , یا زیردامنه ممکن است به یک نام میزبان (Hostname) , یا یک تامین کننده خدمات بوسیله تعدادی دستگاه در یک خوشه منتسب شود. بعضی از وب سایت ها از زیردامنه های متفاوت برای اشاره به خوشه خدمتگذار (Server Cluster) های مختلف استفاده می کنند. برای مثال , www.example.comwww.example.com به خوشه خدمتگذار ۱ یا مرکز اطلاعات ۱ (Data Centre) , و www2.example.comwww2.example.com به خوشه خدمتگذار ۲ یا مرکز اطلاعات ۲ اشاره می کند , و …

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

۱ دیدگاه

دیدگاهی بفرستید