این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

گروه های گوناگون دامنه های سطح بالا

در نتیجه نوشته یک دامنه سطح بالا چیست؟ , آیانا گروه های زیر از دامنه های سطح بالا را مشخص کرده است:

  • دامنه سطح بالای کد کشور: دامنه های دو حرفی مقرر شده برای کشورها یا منطقه ها یا دامنه سطح بالای بین المللی شده کد کشور (IDN ccTLD:Internationalized Domain Name country code Top Level Domain) آنها. با برخی استثناهای تاریخی , کد هر منطقه ای همان کد دو حرفی استاندارد ۳۱۶۶ سازمان بین المللی استانداردسازی آن است.
  • دامنه سطح بالای عمومی: دامنه های سطح بالا با سه حرف یا بیشتر که خود شامل دو مجموعه به شرح زیر می باشد:
  1. دامنه سطح بالای ضمانت شده (sTLD:sponsored Top Level Domain): این دامنه ها بوسیله نمایندگی ها یا سازمان های خصوصی که برپاگر و اجراکننده قوانین محدود کردن شرایط استفاده از دامنه سطح بالا هستند پیشنهاد و ضمانت شده است.
  2. دامنه سطح بالای ضمانت نشده (unsponsored Top Level Domain): دامنه هایی که بطور مستقیم تحت روند سیاست های اجرایی آیکان برای جامعه جهانی اینترنت اداره می شوند.
  • دامنه سطح بالای زیربنایی: این گروه شامل یک دامنه می باشد , ARPA که بوسیله آیانا از طرف نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF:Internet Engineering Task Force) برای مقاصد مشخص شده مختلف از درخواست برای دیدگاه ها (RFC:Request for Comments) اداره می شود.

علاوه براین , گروهی از نام دامنه های سطح بالای به نام دامنه بین المللی شده (IDN:Internationalized Domain Name) تحت عنوان .test برای آزمایش اهداف چگونگی عملکرد آن نصب شده است. از نوامبر ۲۰۰۹ , ممکن است کشورها و منطقه ها برای دامنه سطح بالای بین المللی شده کد کشور خود درخواست داده باشند.

فهرست معتبری از دامنه های سطح بالای موجود در منطقه ریشه در برگه پایگاه داده منطقه ریشه وب سایت آیانا منتشر شده است.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید