این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه سطح بالای ساختگی

تعدادی دامنه سطح بالای ساختگی (Pseudo Top Level Domain) برای استفاده در نام گذاری های رایانه ای برای زمان های مختلفی تعریف شده اند. این دامنه های سطح بالای ساختگی یا به اختصار دامنه های ساختگی (Pseudomains) شامل .bitnet , .csnet , .exit , .i2p , .local , .onion , .oz , .freenet و .uucp می شود. اگرچه این دامنه های سطح بالای ساختگی شبیه دیگر دامنه های سطح بالا به نظر می رسند , و همان نحوه عملکرد را در ایجاد نام ها در نقاط پایانی شبکه (Network Endpoint) به عهده دارند , اما دارای هیچ مفهومی در سامانه نام دامنه جهانی نبوده و فقط برای مقاصد ویژه ای مثل آدرس دهی دستگاه هایی که بواسطه پروتکل اینترنت (IP) قابل دسترسی نبودند برای استفاده در سرویس هایی چون سرویس پست الکترونیک و یوزنت (Usenet) بواسطه استفاده از UUCP استفاده می شوند (یا می شدند).

با اینکه این دامنه ها هیچ وقت وضعیتی رسمی پیدا نکردند , به عنوان زیربناهای غیررسمی در نظر گرفته شده اند و باور کردنی نیست که چرا تاکنون به عنوان دامنه های سطح بالا اختصاص پیدا نکردند. یک مورد عجیب در این زمینه دامنه .root می باشد که شاید به نظر برسد وجود خارجی دارد.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید