این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

معرفی اجمالی شرکت IETF

ietf-logo

نیروی ضربت مهندسی اینترنت (Internet Engineering Task Force) که به اختصار به آن IETF نیز گفته می شود , گروهی است که استانداردهای اینترنت را ایجاد کرده و بهبود می بخشد. این گروه با کنسرسیوم وب جهان شمول (W3C) و سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO/IEC) همکاری نزدیکی داشته و به طور ویژه بر روی مجموعه پروتکل اینترنت کار می کند. این گروه یک موسسه استاندارد باز بوده که هیچ عضویت رسمی و یا شرایط عضویتی ندارد. همه شرکت کنندگان و مدیران داوطلب هستند , هرچند معمولا کار آنها بوسیله کارفرمایان و یا حامیانشان از نظر مالی پشتیبانی می شود. برای مثال , رییس فعلی بوسیله شرکت وری ساین و آژانس امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می شود.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید