این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

فهرست دامنه های سطح بالای کد کشوری

در فهرست زیر با اشاره ای کوتاه به معرفی کشور یا منطقه مطبوع و همینطور شرح ضروری مختصری از دامنه های سطح بالای کد کشوری موجود خواهیم پرداخت.

[table id=6 /]

در آینده هر دامنه سطح بالای کد کشوری بطور مجزا و بسیار کاملتر از این مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

دیدگاهی بفرستید