این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Top Level Domain

Top Level Domain که مخفف آن عبارت TLD است , به معنای دامنه سطح بالا می باشد.

دامنه سطح بالا که پسوند موضوعی یک دامنه است , بخش سوم از بخش های تشکیل دهنده آن است.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید