این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

TLD

TLD مخفف عبارت Top Level Domain به معنای دامنه سطح بالا می باشد.

دامنه سطح بالا که پسوند موضوعی یک دامنه است , بخش سوم از بخش های تشکیل دهنده آن است.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید