این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

IP

IP مخفف عبارت Internet Protocol به معنای پورتکل اینترنت می باشد.

پورتکل اینترنت پورتکلی استفاده شده برای برقراری ارتباط داده ها در سراسر شبکه ای کلیدی است.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید