این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Internet Protocol

Internet Protocol که مخفف آن عبارت IP است , به معنای پورتکل اینترنت می باشد.

پورتکل اینترنت پورتکلی استفاده شده برای برقراری ارتباط داده ها در سراسر شبکه ای کلیدی است.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید