این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Internet Domain

Internet Domain به معنای دامنه اینترنتی می باشد.

دامنه اینترنتی نام منحصربه فردی است که برای سهولت در دسترسی به یک وب سایت/وبلاگ نسبت داده می شود.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید