این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Internet Coupon

Internet Coupon به معنای کوپن اینترنتی می باشد.

کوپن اینترنتی یک رشته شماره سریال است که معمولا برای اعمال کاهش هزینه بصورت نقدی یا درصدی بر روی هزینه کالایی در اینترنت , در اختیار مشتری قرار می گیرد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید