این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers که مخفف آن عبارت ICANN است , به معنای شرکت اینترنتی برای نامها و شماره های واگذار شده می باشد.

شرکت اینترنتی برای نامها و شماره های واگذار شده متولی صدور مجوز برای ثبت دامنه ها در اینترنت است.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید