این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Internet Assigned Numbers Authority

Internet Assigned Numbers Authority که مخفف آن عبارت IANA است , به معنای نهاد معتبر شماره های واگذار شده اینترنت می باشد.

نهاد معتبر شماره های واگذار شده اینترنت مسوولیت سرپرستی آدرس های IP و سیستم خودگردان تخصیص داده شده , مدیریت منطقه ریشه سامانه نام دامنه , ساختار رسانه ها در اینترنت , و وظایف مربوط به پورتکل های اینترنتی دیگر را به عهده دارد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید