این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

IANA

IANA مخفف عبارت Internet Assigned Numbers Authority به معنای نهاد معتبر شماره های واگذار شده اینترنت می باشد.

نهاد معتبر شماره های واگذار شده اینترنت مسوولیت سرپرستی آدرس های IP و سیستم خودگردان تخصیص داده شده , مدیریت منطقه ریشه سامانه نام دامنه , ساختار رسانه ها در اینترنت , و وظایف مربوط به پورتکل های اینترنتی دیگر را به عهده دارد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید