این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

gTLD

gTLD مخفف عبارت generic Top Level Domain به معنای دامنه سطح بالای عمومی می باشد.

دامنه سطح بالای عمومی که پسوندی موضوعی برای یک دامنه است , می تواند انتخابی یا براساس کاربرد دامنه برای آن انتخاب شود.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید