این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Domain Registration

Domain Registration به معنای ثبت دامنه می باشد.

ثبت دامنه عمل ایجاد و حفظ یک دامنه برای یک شخص حقیقی یا حقوقی است که می تواند بوسیله یک ثبت کننده یا نماینده آن صورت گیرد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید