این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Domain

Domain به معنای دامنه می باشد.

دامنه ساده شده عبارت Internet Domain به معنای دامنه اینترنتی است , نام منحصربه فردی که برای سهولت در دسترسی به یک وب سایت/وبلاگ نسبت داده می شود.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید