این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Discount Coupon

Discount Coupon به معنای کوپن تخفیف می باشد.

کوپن تخفیف یکی از انواع رایج کوپن ها در اینترنت و غیر آن است که برای اعمال کاهش هزینه بصورت نقدی یا درصدی بروی هزینه کالایی در اینترنت , در اختیار مشتری قرار می گیرد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید