این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

country code Top Level Domain

country code Top Level Domain که مخفف آن عبارت ccTLD است , به معنای دامنه سطح بالای کد کشور می باشد.

دامنه سطح بالای کد کشور که پسوندی منطقه ای برای یک دامنه است , می تواند انتخابی یا براساس منطقه فعالیت دامنه برای آن انتخاب شود.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید