این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

ccTLD

ccTLD مخفف عبارت country code Top Level Domain به معنای دامنه سطح بالای کد کشور می باشد.

دامنه سطح بالای کد کشور که پسوندی منطقه ای برای یک دامنه است , می تواند انتخابی یا براساس منطقه فعالیت دامنه برای آن انتخاب شود.

توجه: این توصیف خُرد است , لطفا با شروع یک گفتگو به توسعه مفاهیم علم دامنه در زبان فارسی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید