این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه اینترنتی

معرفی اجمالی شرکت VeriSign

وری ساین (VeriSign) شرکتی آمریکایی مستقر در دالس ویرجینیا است که فعالیت های گوناگونی را در زمینه زیرساخت های شبکه از جمله دو مورد از سیزده ریشه کارگزار نام (Root nameserver) اینترنت , دامنه‌های سطح‌بالای ‎.com , ‎.net , ‎.cc... (خواندن ادامه)

دامنه سطح بالای ساختگی

تعدادی دامنه سطح بالای ساختگی (Pseudo Top Level Domain) برای استفاده در نام گذاری های رایانه ای برای زمان های مختلفی تعریف شده اند. این دامنه های سطح بالای ساختگی یا به اختصار دامنه های ساختگی (Pseudomains) شامل .bitnet ,... (خواندن ادامه)

دامنه های رزرو شده

بنابر پرونده RFC 2606 چهار دامنه سطح بالا به شرح زیر برای جلوگیری از سردرگمی و بروز مشکلات بوسیله نیروی ضربت مهندسی اینترنت رزرو شده است. ممکن است این دامنه ها برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار گیرد , اما... (خواندن ادامه)

معرفی اجمالی شرکت IETF

نیروی ضربت مهندسی اینترنت (Internet Engineering Task Force) که به اختصار به آن IETF نیز گفته می شود , گروهی است که استانداردهای اینترنت را ایجاد کرده و بهبود می بخشد. این گروه با کنسرسیوم وب جهان شمول (W3C) و... (خواندن ادامه)

کاربرد نامتداول دسته ای از دامنه های سطح بالای کد کشوری

سهولت در محدودیت های اجرایی ثبت نام بعضی از دامنه های سطح بالای کد کشوری نتیجه خود را در نام دامنه هایی چون i.am , fa.st , tip.it , start.at و go.to به نمایش می گذارد. تغییرات دیگر در استفاده... (خواندن ادامه)

فهرست دامنه های سطح بالای کد کشوری

در فهرست زیر با اشاره ای کوتاه به معرفی کشور یا منطقه مطبوع و همینطور شرح ضروری مختصری از دامنه های سطح بالای کد کشوری موجود خواهیم پرداخت. [table id=6 /] در آینده هر دامنه سطح بالای کد کشوری بطور... (خواندن ادامه)

ضمیمه های امنیتی سامانه نام دامنه چیست؟

ضمیمه های امنیتی سامانه نام دامنه (Domain Name System Security Extensions:DNSSEC) یک مجموعه از مشخصه های نیروی ضربت مهندسی اینترنت (Internet Engineering Task Force:IETF) برای تامین امنیت برخی از انواع اطلاعات آماده شده بوسیله سامانه نام دامنه , بطوریکه که... (خواندن ادامه)

شرحی ساده بر چگونگی کار سامانه نام دامنه

علاوه بر همه تعاریفی که تا پیش از این نخست در نوشته خبری بررسی تخصصی جست و جوی نام دامنه در اینترنت در مورد چگونگی کار سامانه نام دامنه عنوان و بعد از آن نیز در نوشته ساناد یا سامانه... (خواندن ادامه)

ساناد یا سامانه نام دامنه چیست؟

سامانه نام دامنه (Domain Name System:DNS) که به اختصار به آن ساناد نیز گفته می شود , نظامی سلسله‌ مراتبی برای نام‌ گذاری رایانه‌ ها و دیگر منابع متصل به اینترنت یا دیگر شبکه های رایانه ای است که در... (خواندن ادامه)

دامنه سطح بالای کد کشوری

یک دامنه سطح بالای کد کشوری یک دامنه اینترنتی سطح بالا است که بطور عمومی برای یک کشور , یک منطقه خودمختار , یا منطقه وابسته به قلمرو یک کشور مورد استفاده قرار گرفته یا رزرو شده است. همه دامنه... (خواندن ادامه)